Lidt om os

AlarmZonen-Danmark ApS


Persondataloven


Vi indsamler ikke personlige oplysninger.

Vi indsamler kun:


1.  Navn / Firma navn

2.  Kontakt person

3.  Telefon nr. / mobiltelefon

4.  E-mail- og postadresse

5.  Oplysninger om varekøb eller service ydelse med dato gennem e-conomic faktura til brug for vores fakturering af varer og serviceydelser


Vi videregiver ikke vores oplysninger til tredjepart.


Salgs- og leveringsbetingelser


1) Forsinket levering

AlarmZonen-Danmark ApS er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes force majeure eller andre forhold, der er udenfor AlarmZonen-Danmark  ApS’s indflydelse, herunder forsinkelser fra underleverandører. Alle angivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og forsøges, så vidt det er muligt, overholdt. AlarmZonen-Danmark ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle følger af en forsinket levering.


2) Betalingsbetingelser

AlarmZonen-Danmark ApS’s betalingsbetingelser er netto kontant, hvor ingen anden aftale foreligger. AlarmZonen-Danmark ApS beregner rente efter gældende regler af forfaldne, ikke betalte, fordringer samt gebyrer for rykkerskrivelser og rentenotaer.


3) Ejendomsforbehold

AlarmZonen-Danmark ApS forbeholder sig retten til det solgte, indtil betaling af det fulde beløb har fundet sted.


4) Produktansvar

AlarmZonen-Danmark ApS er produktansvarlig i henhold til gældende lovgivning, men påtager sig ikke yderligere ansvar ud over det i lovgivningen specificerede. AlarmZonen-Danmark  ApS påtager sig intet ansvar for driftstab, avancetab, indtægtstab, andre økonomiske tab eller indirekte tab som følge af direkte eller indirekte skade forvoldt af AlarmZonen-Danmark ApS ́s produkter. I den udstrækning AlarmZonen-Danmark ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde AlarmZonen-Danmark ApS skadesløs. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.


5) Reklamationsbestemmelser

AlarmZonen-Danmark ApS’s opfylder købelovens bestemmelser om reklamationer. En reparation i forbindelse med reklamation kan kun finde sted efter at undersøgelser, udført af AlarmZonen-Danmark ApS, har påvist defekt(er) som følge af fabrikations-, konstruktions- og/eller materialefejl. En reklamation kan afvises, såfremt det solgte produkt er forsøgt repareret, ændret eller anvendt til formål, hvortil det ikke er beregnet. AlarmZonen-Danmark ApS kan efter eget valg, hvis en reklamation godkendes, lade det defekte produkt reparere eller erstatte.


6) Returvarer

Leverede varer tages kun retur i original, ubrudt emballage og efter forudgående aftale. Der beregnes et fradrag på 30% på returvarer. Returvarer sendt pr. efterkrav modtages ikke.


December 2018


AlarmZonen-Danmark ApS  Tistrupvej 15, DK-2650 Hvidovre.


salg@alarmzonen.dk – www.alarmzonen.dk


Telefon 24257348 – CVR-NR.: 26565197